• trunglkt@cokhigiangphuong.vn
  • 0902.252.698 - 0974.541.039

Kệ Drive-in

Danh mục:

Kệ Drive-in là hệ thống kệ chứa các hàng hóa đồng nhất.

Các kệ được xếp sát với nhau và xe nâng có thể đi vào trong lấy và xuất hàng.

Mỗi khoang kệ có thể có 2 – 6 tầng hàng hoăc hơn, và mỗi tầng hàng có thể đặt 3 – 8 pallet, hoặc hơn tùy theo nhà máy.

Giá : Liên hệ

Vui lòng liên hệ : 0902.252.698

Kệ Drive-in là kệ được thiết kế để tối ưu kho chứa hàng nhằm tiết kiệm tối đa diện tích kho vì giảm thiểu lối đi xe nâng. Các khoang kệ được xếp sát nhau, khi xếp hàng thì xe nâng sẽ đi vào trong để để hàng.

Mỗi khoang kệ sẽ xếp được khoảng 3 – 8 pallet, và 2 – 6 tầng hoặc hơn tùy theo nhà máy.

Với hệ thống kệ Drive-in thì yêu cầu hàng hóa chứa trên hệ thống kệ phải đồng nhất.

Kệ Drive-in lưu xuất hàng theo nguyên tắc vào sau ra trước, tức là hàng hóa cho vào sau cùng sẽ được lấy ra trước tiên và hàng hóa cho vào đầu tiên sẽ lấy ra sau cùng.